Bättre inneklimat för villor

Värmeåtervinning

Vikten av att ventilera sitt hus eller sin lägenhet kan inte överskattas. Det finns en mängd goda anledningar till detta, här har vi listat de 5 anledningarna som vi tycker är viktigast. - Hindrar att mögel och fuktrelaterade skador uppkommer. - Skapar bra inomhusklimat. - Filtrerar bort pollen och andra partiklar som man inte vill ha i huset. - Sparar energi som annars går till uppvärmning. - Ventilerar bort radon. Vi har valt att sammarbeta med företaget Salda vad gäller våra FTX-aggregat. Ett lätt val då de står för kvalitet och ett genuint personligt angagemang som även vi står för! Utöver detta har de ett stort urval av aggregat som passar alla villor och lägenheter.

Image alt