Köpvillkor PBH Produkter AB

Beställningar

Beställningar till PBH Produkter kan göras genom att köpa produkter direkt genom vår webbshop, e-posta beställningen eller ringa till oss och göra en muntlig beställning. Webbshop: www.pbh.se e-post: info@pbh.se eller filter@pbh.se telefon: 0303 - 36 62 00. Vi förbehåller oss rätten att löpande göra produktförändringar och förbättringar samt reserverar oss för att varor kan vara slut på lager. I det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att PBH Produkter lider ekonomisk skada, polisanmäls.

Priser

Priser på vår hemsida är angivna i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Frakt ingår ej i priserna, om så inte uttryckligen står vid produkten. Vid beställning över e-post eller telefon skall det vara angivet från PBH produkter vad som gäller. T.ex. om priserna är ex moms, med eller utan frakt, etc. Vi reserverar oss för ändringar i priser på grund av t.ex. ändrad moms, onormalt stora förändringar i valutaläget eller inköpspriser. Emballage såsom kartonger, pallar etc. ingår i priserna (om annat inte är angivet).

Kundservice

Telefontider: Vardagar: 08:00 – 16:00 Tel: 0303 – 36 62 00 E-post: info@pbh.se

Betalningar

Vi erbjuder faktura eller swish för samtliga beställningar. Vi skickar fakturor till angiven e-post adress. Går det inte att skicka fakturan via e-post finns möjlighet att skicka brev. Eventuella extra kostnader kan tillkomma vid fakturering via brev.

Frakt

Beställningar av mindre gods adresserat till privatperson skickas med Posten, Schenker eller DHL till närmsta utlämningsställe. Beställningar innehållande större gods skickas med Schenker eller DHL ända fram till leveransadressen. Samtliga beställningar adresserade till företag skickas med Posten, Schenker eller DHL till angiven leveransadress. Om kunder vill ändra uppgifter efter att sändningen har lämnat vårt lager kan detta göras, men kunden står för merkostnader som uppstår.

Abonnemangskunder

Vår filterprenumeration har ingen bindningstid eller uppsägningstid men när du ska säga upp din prenumeration måste detta ske innan månadsskiftet till din nästa leverans. (om du tex har mars som leveransmånad ska du kontakta oss senast sista februari med din uppsägning).

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Privat Policy

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter och/eller företagsuppgifter. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Som kund har du enligt dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få den information vi registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att den ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundtjänst. De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrade i vårt affärssystem på ett sådant sätt i att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order, alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats. Du kan som kund när som hells kontakta oss och be att vi ta bort alla uppgifter om er (om vi inte måste behålla dem av lagliga skäl). Om du inte kontaktar oss kommer vi ändå att ta bort dessa uppgifter efter två år.

Ej Uthämtade paket

Om du som privatkund inte hämtat ut din beställning från ditt angivna utlämningsställe efter erhållen SMS/Post avisering skickas ytterligare SMS/Post påminnelse avisering. Om du inte löst ut din beställning efter erhållen påminnelse avisering returneras beställningen tillbaka till oss. Icke uthämtade paket returneras till oss 14 dagar efter ankomsten till ombudet. OBS! Alla outlösta hämtpaket som returneras tillbaks till oss kommer att debiteras med en avgift på 189 Kr för returfrakt och hantering (separat faktura skickas till fakturaadressen).

Leveranstider

Finns produkterna i lager, vilket merparten av våra produkter gör, skickas dessa normalt sett inom 5 arbetsdagar. Har vi slut på lager eller om det är en beställningsvara meddelar vi detta till dig som kund samt ger information om när vi kan skicka produkten. Skulle det vara så att du som kund inte längre vill ha produkten har du 3 arbetsdagar på dig att återkomma till PBH Produkter och makulera ordern.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

Återbetalningsskyldighet

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Garantibestämmelser


Detta är ett utdrag ur våra garantibestämmelser. För fullständiga villkor, se AA VVS 09. Om anvisningarna i denna dokumentation ej följs är PHB Produkters åtagande enligt dessa bestämmelser ej bindande. På grund av den snabba utveckling förbehålles rätten till ändringar i specifikationer och detaljer.

För samtliga produkter som marknadsförs av PBH Produkter AB lämnas garanti för Konstruktions- fabrikations- eller materialfel under 2 år räknat från installationsdagen Under förutsättning att produkten är installerad i Sverige.

PBH Produkter åtar sig att under denna tid avhjälpa eventuella uppkomna fel, antingen genom reparation eller utbyte av produkten. I samband med dessa åtgärder står PBH Produkter även för transportkostnader samt övriga åtaganden enligt AA VVS 09.


Om köparen själv önskar åtgärda ett eventuellt fel skall produkten dessförinnan besiktigas av oss eller av oss utsedd person. Särskild överenskommelse ska träffas om reparation och kostnader.

Fel utgör, enligt fackmans bedömning, avvikelse från normal standard. Fel eller bristfällighet som uppkommit genom onormal påverkan, såväl mekanisk som miljömässig, är ej att anses som garanti.


Produkter ansvarar således inte om felet beror på onormala eller varierande vattenkvaliteter, som till exempel kalkhaltigt eller aggressivt vatten, elektriska spänningsvariationer eller andra störningar.


PBH Produkter ansvarar ej heller för fel om installations- och/eller skötselanvisningarna inte har följts.


Vid mottagande av produkten ska denna noga undersökas. Om fel upptäcks ska detta reklameras före användandet av produkten. I övrigt ska fel reklameras omedelbart.


PBH Produkter ansvarar ej för fel som inte reklamerats inom 2 år från installationsdagen.


PBH Produkter ansvarar ej för så kallade indirekta skador, det vill säga skada på annan egendom än produkten, personskada eller förmögenhetsskada, så som affärsförlust eller förlust på grund av driftsstopp eller dylikt.


PBH Produkter ansvar omfattar ej heller ersättning för eventuell ökad energiförbrukning orsakad av fel i produkten eller installationen. Därför är det viktigt att köparen fortlöpande kontrollerar energiåtgången efter installation.


Om något verkar tveksamt skall, i första hand, installatören kontaktas. I övrigt gäller bestämmelserna enligt AA VVS 09.


Vid behov av översyn eller service som måste utföras av fackman, rådgör med din installatör. I första hand ansvarar han för att erforderliga justeringar blir gjorda.

Vid felanmälan skall installatör/återförsäljare kontaktas. De tar kontakt med PBH Produkter som då behöver uppgifter om problemets art, produktens tillverkningsnummer och installationsdatum.