Bättre inneklimat för villor

Luftvärme

Våra luftvärmesystem är i första hand framtagna för att ersätta befintliga luftvärmesystem i villor och lägenheter. Vid ersättning har vi sett till att våra produkter kan monteras i befintliga upphängningsanordningar, att vi minst kan leverera samma funktion som tidigare samt att måtten och kanalanslutningarna är desamma. Kort sagt, det skall vara enkelt att byta ut ett befintligt luftvärmesystem med vårt.

Image alt
Our awesome features

Gjord i Sverige, för Sverige

Alla våra egna aggregat är tillverkade i Sverige. Det är något som vi tycker är viktigt för att kunna kontrollera kvalitén av våra produkter.

Design

Aggregaten är designade för att kunna hantera ett nordisk klimat och de förutsättningar som finns i Sverige.

Produktion

Vi tillverkar alla våra aggregat i Sverige. Vår produktion finns i Skara och Kungälv.

Råvara

De allra flesta koponenterna i våra aggregat är från Skandinaviska leverantörer. Det har vi valt för att ha en så hög kvalitet på våra produkter som möjligt, samt för att skona miljön.