Bättre inneklimat för villor

Värmeåtervinning

Vikten av att ventilera sitt hus eller sin lägenhet kan inte överskattas. Det finns en mängd goda anledningar till detta, här har vi listat de 6 anledningarna som vi tycker är viktigast. - Hindrar att mögel och fuktrelaterade skador uppkommer. - Skapar bra inomhusklimat vilket gör att de boende mår bättre (speciellt under vintertiden) då alla är mycket mer inne. - Filtrerar bort pollen och andra partiklar som man inte vill ha i huset. - Skapar bättre sömn, ingen "sömn" lukt på morgonen. - Sparar energi för husen trots högre luftväxling jämfört med bara mekanisk frånluft. - Ventilerar bort radon.

Image alt