Bättre inneklimat för villor

Värmeåtervinning

Vikten av att ventilera sitt hus eller sin lägenhet kan inte överskattas. Det finns en mängd goda anledningar till detta, här har vi listat de 6 anledningarna som vi tycker är viktigast. - Hindrar att mögel och fuktrelaterade skador uppkommer. - Skapar bra inomhusklimat vilket gör att de boende mår bättre (speciellt under vintertiden) då alla är mycket mer inne. - Filtrerar bort pollen och andra partiklar som man inte vill ha i huset. - Skapar bättre sömn, ingen "sömn" lukt på morgonen. - Sparar energi för husen trots högre luftväxling jämfört med bara mekanisk frånluft. - Ventilerar bort radon.

Image alt
Our awesome features

Gjord i Sverige, för Sverige

Alla våra aggregat är tillverkade i Sverige. Det är något som vi tycker är viktigt. Inte bara för kvalitén utan även för miljöns skull.

Design

Aggregaten är designade för att kunna hantera ett nordisk klimat och de förutsättningar som finns i Sverige.

Produktion

Vi tillverkar alla våra aggregat i Sverige. Vår produktion finns i Skara och Kungälv.

Råvara

De allra flesta koponenterna i våra aggregat är från Skandinaviska leverantörer. Det har vi valt för att ha en så hög kvalitet på våra produkter som möjligt, samt för att skona miljön.