Filter

Välj ditt aggregat nedan för att se vilka filter som passar och vilka reservdelar som finns.

Vi tillhandahåller filter till alla våra aggregat (både befintliga och utgångna). Vi menar att det är väldigt viktigt att regelbundet byta filter, och det finns en uppsjö av goda anledningar till varför man skall göra detta. Här nedan har vi samlat de vi tycker är de tre viktigaste.

Inomhusklimatet

Filtrets funktion är att filtrera bort smuts och partiklar som i vanliga fall skulle komma in i huset. Dessa partiklar kan gå från att vara direkt farliga (så som avgaser från bilar om huset befinner sig i en stad eller nära en väg) till att ”bara” vara otrevliga för oss människor (så som pollen av olika slag). Om filtren inte byts regelbundet kommer de att bli igensatta och porösa, vilket innebär att de tappar sin förmåga att fånga upp dessa partiklar, vilket i sin tur gör att aggregatet tappar en av sina huvudfunktioner vilken är att skapa ett bra inomhusklimat för ockupanterna.

Energiförbrukning

En central funktion för ett ventilationsaggregat är att ta vara på och överföra den energi som finns i inneluften till den inkommande uteluften. Vid igensatta filter blir denna funktionen begränsad samtidigt som fläktarna måste jobba hårdare vilket innebär att de drar mer energi än normalt.

Aggregatets Livslängd

Vi har noga valt ut storlek, klassning och material för våra filter. Just för att de skall fånga upp så mycket som möjligt samtidigt som de skall skapa ett lagom tryckfall över aggregatet. Om dessa filter blir igensatta måste fläktarna jobba mycket hårdare vilket sliter onödigt mycket på dem och gör att deras livslängd förkortas avsevärt och måste bytas långt tidigare än om regelbundna filterbyten görs.

Välj aggregat nedan
Luftvärme Värmeåtervinning Frånluft Utgågna produkter
Tyvärr fanns det inget för det aggregatet. Ring oss direkt eller använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med oss.
Something went wrong, contact us if refreshing doesn’t fix this.