- Bättre inneklimat för villor

Värmepumpar

CTC
- EcoAir
- EcoPart
- Ecoheat
 
 
 

Att ta tillvara på värmen som redan finns…

Tanken känns naturlig och det är oftast också det bästa ur värmeekonomisk synpunkt. Det finns värmepumpar för varje hus och för varje behov. Med CTC Värmepumpar kan följande utnyttjas:

Berg

Ett hål borras i marken/berget. Där hämtar CTC Ecoheat alt. Ecopart upp en del av bergets lagrade solenergi via en kollektor (slang) som finns i det borrade hålet.

Mark

En kollektor (slang) grävs ner på lämpligt djup i marken. Genom den hämtar CTC Ecoheat alt. Ecopart upp en del av markens lagrade solenergi.

Sjö

Kollektorn läggs ut på sjöbotten och förankras där för att ta upp en del av vattnets lagrade solenergi.

Utomhusluft

Värmen i uteluften utnyttjas av luft/vatten värmepumpen CTCEcoAir. Effektivt ner mot -10 grader. Kopplas med ny eller befintlig panna.

Det är viktigt att veta att en värmepump ger bästa besparing vid så låg framlednings-temperatur och så låg returtemperatur från radiatorerna som möjligt. Då tas det mesta av värmen från källan (berget, luften etc.), vilket gör att behovet av spetsvärme från el minskar. T ex vid system med relativt små radiatorer i stora rum (högtemperatursystem) minskar besparingen. Vid alternativen berg mark eller sjö kan om huset har mekanisk frånluftsventilation kompletteras med en återvinningsenhet VÅF för att öka värmefaktorn på värmepumpen och även återföra värme till kollektorn.

 

 

 

Om oss | Till startsidan | Kontakta oss | ©2005 PBH Produkter AB